16010287_1004335449710660_161234594_o
16145725_1010363309107874_402103060_o
16229761_1010362719107933_695524500_o

A marosvásárhelyi magyarság hagyományainak megismertetését és népszerűsítését, valamint a vásáros forgatag hangulatának felelevenítését célul kitűző Vásárhelyi Forgatag egy hiánypótló rendezvénysorozat a marosvásárhelyiek életében. A 2013-as, I. Találkozó ötlete a szervezők fejéből azért pattant ki, mert az elszármazott marosvásárhelyiek figyelmét is a Vásárhelyi Forgatagra akarták terelni.

 

Célunk a kezdetektől az, hogy a marosvásárhelyiek magyar nemzeti azonosságtudatát megerősítsük, a gyökerekhez való ragaszkodást és a lokálpatriotizmust ápoljuk, közösségünket és közös múltunkat tiszteljük.

 

A mottónk egy Tamási Áron idézet: Az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született.

 

Ez az esemény rendkívül fontos szerepet tölt be marosvásárhelyiek kapcsolatainak megerősítésében, új kapcsolatok kialakításában és az együttműködésben (most már nyugodtan kijelenthetjük, hogy a világ számos részéről vannak visszatérő marosvásárhelyi vendégek).

 

Célcsoportunk minden, olyan magyar nemzetiségű személy, aki Marosvásárhelyen született, marosvásárhelyi kötődésű vagy marosvásárhelyinek érzi magát.

 

 

A Világtalálkozókat úgy helyszínileg, mint program szempontjából két nagy részre oszthatjuk: a délelőtti, szórakoztató, de ugyanakkor tematikus program (Nosztalgia Kávéház, Vásárhelyi piknik) szerint kialakított műsor és a délutáni, Kultúrpalotában megszervezett gála. Az eddig megrendezett 4 világtalálkozóból három esetében a délelőtti program a Bolyai Farkas Elméleti Líceum udvarán, egy pedig a Művészeti Líceum udvarán került megszervezésre.

 

A rendezvényünk évről-évre átlagosan 800-1000 résztvevőt vonz a világ minden részéről: első sorban Marosvásárhely és Maros megye, de Magyarországról, Kanadából, Dániából, Németországból, Svájcból, Ausztráliából, az Egyesült Államokból, Izraelből, Ausztriából és Olaszországból is hazalátogattak elszármazott marosvásárhelyiek.

 

A Világtalálkozó megszervezésében több szervező- és médiapartnerrel, valamint támogatóval működünk közre, a szervezőcsapatunk 10-12 szervezőből és kb. 18 önkéntesből áll.

 

16145488_1010372092440329_466003067_o
16196588_1010361485774723_1943644220_o
16229536_1010371965773675_1825623869_o

A VILÁGTALÁLKOZÓK TÖRTÉNETE

 

"Létformánk: a jogainkért való küzdelem"                                                                                                                                                   Sütő András

 

Az ősi Református Kollégium hagyományainak és  szellemének megsemmisítését célzó törekvések ellenére az 1993-ban szerveződött Öregdiákok Baráti Köre 2000 febrárjában új vezetőséget választott Kirsch Attila elnökletével. Az új vezetőség rövid- valalmint hosszútávú célkitűzései az addigi tapasztalatokra és eredményekre épültek. Életerőnk, tenni-akarásunk, küzdeni-tudásunk és hitünk megsokszorosodott egyre bövülő tagságunk együttműködését, összefogását tapasztalva.

Az 1999 novemberében létrejött Bolyai Collegium Alapítvány hathatos támogatásával a Református Kollégium, a Bolyai Farkas Líceum és az Öregdiákok Baráti Köre megszervezte 2000 szeptemberében a III. ÖREGDIÁK VILÁGTALÁLKOZÓ-t.

Bár egy évtizedes küzdelem után sem sikerült elérni, hogy önálló magyar középiskolai intézményként működjön a 443 éves ősi schola illetve a 44 éves Bolyai Farkas Líceum, ennek ellenére ez a találkozó a küzdelem, az emlékezés és remény jegyében fogant: remélve a kollégium ügyének mielőbbi méltányos és igazságos megoldását.

Szép és maradandó megvalósítások jellemezték ezt a Világtalálkozót is :

 • az ünnep-nyitó rendezvény hivatalos szónokai után elhangzott Ágoston Albert Ódája az egykori kollégiumhoz
 • az iskola tornatermében érdekes múzeumi kiállítás várta az érdeklődőket
 • a kollégium udvarán Miholcsa József Bolyai Farkast és Bolyai Jánost ábrázoló mellszobrait lepleztük le ( Mátyás Zoltán-Marosvásárhely, dr. Ádám Imre-Berlin, Gál Ernő-Berlin, Ágoston István-Budapest, Török Ilona-Kalifornia, Csizmadia Béla-Pocking, Gyergyai István-Gladbach támogatásával)
 • megjelentettük ÚJ VILÁGOT TEREMTENI A RÉGIBEN (szerkesztette. Gálfalvi György) című dokumentum értékű kollégiumi emlékkönyvet a Bolyai Collegium Alapítvány Kuratóriumá-nak támogatásával, melyben 28 kiemelkedő személyiség (Sütő András, Benkő Samu,Farczádi Elek, Molter Károly, Nagy Pál, Kozma Béla, Kiss Elemér, Weszely Tibor, Keresztes Gyula, Kolozyváry Zoltán, Ágoston Albert, Zoltán Ildikó, Szalkay József, Virág György, László Edit  és még mások) az ősi scholához kapcsolódó gondolatait, érzéseit olvashatjuk,  ugyanakkor a Szöveggyűjtemény 8 egykori diák ( Székely János, Szőcs Kálmán, Gálfalvi György, Vári Attila, Tompa Gábor, Oláh István, Kincses Elemér és Buksa Éva-Mária ) műveiből ad ízelítőt.
 • Érdemoklevelek átadására került sor a második nap (Mátyás Zoltán támogatásával)
 • a jelenlevők közös Nyilatkozatot fogadtak el , melyben kérték a helyhatósági szervek és az államelnök támogatását az iskola régi, magyar intézményként való működésének elismerése érdekében

Nemzeti közösségünk itthon és szerte a nagyvilágban az elkövetkező időszakban számtalanszor hangot adott azon követelésének, hogy a nagyhírű iskolát állítsák vissza a magyar múlt, nemzeti hagyományaink szentélyéve, az erdélyi oktatás európai rangú magyar szellemi bástyájává.

 

2002-ben a IV. ÖREGDIÁK VILÁGTALÁLKOZÓ -augusztus 23-25 között-  kitűnő alkalmat nyújtott  iskolánk fennállásának 445.évfordulója és a világhírű tudós, Bolyai János születésének 200. évfordulójának megünneplésére

Mi, az ÖBK vezetőségi tanácsa valljuk, hogy a volt és jelenlegi diákok, a hajdani és mai tanárok, valamint Marosvásárhely művelődési hagyományai iránt érdeklődő lakósai közös ügyét: a Bolyai-szellem ápolását és szellemi értékeink megőrzését, az ifjú nemzedéknek átadását kívánjuk szolgálni munkánkkal! És mivel a valódi elkötelezettség cselekvésben, tettekben nyilvánul meg, ezért megemlítenénk néhányat - a teljesség igénye nélkül - megvalósításaink közül :

 • az ünnepélyes megnyitón beszédet tartott Kirsch Attila, Fodor Imre-alpolgármester, Bálint István és Székely Emese-iskolaigazgatók és mások
 • az iskola főbejáratánál az 1956-ban Imreh Ferenc - iskola asztalosa- által elrejtett két  visszahelyezett emléktábla leleplezése a három iskolaigazgató által
 • a mellékkapu falára két oldalt a két eredeti emléktábla visszaillesztése
 • Iskola-múzeum avató ünnepség Keresztes Gyula és Buksa Éva-Mária irányításával
 • nemzetközi Bolyai-vetélkedő - Ki tud többet a Bolyaiakról? témában - a Kultúrpalota Tükörtermében Dáné Károly szervezésében...zsüri-tagok : dr. Kiss Elemér. dr. Weszely Tibor, Oláh-Gál Róbet és Gálfalvi Irma
 • a különböző tudományos, műszaki és művészeti területen munkálkodó, kiemelkedő sikereket elért személyiségek, volt-diákok   arany vagy gyémánt fokozatú DÍSZOKLEVÉL-lel való díjazása (Mátyás Zoltán, Kirsch Attila, Bálint István, Székely Emese, Horváth Gabriella által)
 • az iskola sportpályájának bejáratánál FÜLÖP GYÖRGY, egykor sporttanárra emlékeztető névtábla elhelyezése
 • a Teleki Téka épületében a Bolyai-emlékmúzeum és Teleki Sámuel könyvtárának megtekintése
 • Bandi Dezső vezette fafaragó szakkör kiállítása
 • az iskola I. emeleti folyosóján Molnár Zoltán és Egyed Zoltán fotókiállítása
 • öregdiákok kosárlabda és futball csapatainak vetélkedője
 • a Kultúrpalotában a gála-műsoron fellépett a Csiki Ágnes vezényelte iskolakórus és a László József vezette Kővirág együttes
 • az iskola udvarán valamint az iskola előtti parkban Bolyai Farkas és Bolyai János szobrának megkoszorúzása
 • a harmadik napon a református  sírkertben megemlékezésre és koszorúzásra került sor a két Bolyai sírjánál valamint a volt-diákok és tanárok kopjafájánál

 

 1. augusztus 24-26 között tartottuk az V. VILÁGTALÁLKOZÓ-t, , amely megvalósításaiban úgyszintén a résztvevők számát tekintve ( 1700 volt- diák , 10 országból, 113 településről ) felülmúlta az addigi találkozókat. A találkozó azért volt különösen jelentős, mert időpontja egybeesett ősi scholánk fennállásának 450. évfordulójával. Ennek tiszteletére részletes Program-füzetet is megjelentettünk. A háromnapos találkozó bővelkedett eseményekben:
 • az ünnepi megnyitón köszöntő beszédek hangzottak el : Kirsch Attila, Csegzi Sándor- alpolgármester, Bálint István és Székely Emese iskolaigazgatók, Dorin Florea-polgármester, Patrubány Miklós ( Magyarok Világszövetsége)

A Kovács András vezette vártemplomi kórus előadta Kovács András-Moldvay József Bolyai- indulóját

 • a Református Kollégium címerének visszahelyezése az épület homlokzatára ( Kerekes Károly)
 • emlékezés az iskola mártírhalált halt tanárairól és diákjairól (Kincses Előd)
 • tanári emlékplakettek avatása- Mátyás Zoltán támogatásával (laudációt tartott Balás Árpád, Dée Nagy Anikó, Kis József, Mátyás Zoltán, Szabó László)
 • iskolánk jeles személyiségeit megjelenítő -új Vivat Academia tabló bemutatása-11 képpel  kiegészítve  (tervezte, bemutatta Buksa Éva-Mária)
 • az érettségi tablók kiállítása és az ehhez kapcsolódó tájékoztató ismertetése ( Szabó László )
 • a volt diákok és tanárok munkáiból készült kiállítás az iskola tornacsarnokában (Buksa Éva-Mária , Balás Árpád irányításával – Keresztes Gyula, Szilágyi Szabolcs-Hannover, Molnár Zoltán és Ráduly Gergő közreműködésével)
 • Puskás György természet-fotóinak kiállítása az Unitárius Egyház tanácstermében
 • tudományos értekezések különböző témakörökben - előadók: Bálint József, Benkő Samu, Borsos Szabolcs, Demján Sándor, Forró Miklós, Gajzágó Mária, Gál Ábel, Kató Levente, Keresztes Gyula, Kirsch Attila, Kiss Zoltán, ifj. Kozma Irén, Nemes Pál, Oláh Anna, Oláh-Gál Róbert, Sebestyén Mihály, Székely András, Weszely Tibor
 • könyvbemutatót tartott Balás Árpád, Csáky Károly, Sebestyén Mihály
 • Bolyai-túrát vezetett Balás Árpád, Csáky Károly
 • jeles sportolóink emléktáblájának leleplezése – Klósz Bálint, Mátyás Zoltán
 • a jó hangulatot fokozták a zenei betétek és színházi jelenetek – Deák Endre (lantművész), Kincses Elemér, Koszorús Kálmán, Kovács András (karmester), László József (Kővirág együttes), Molnár Tünde (orgonaművész)
 • a találkozó végakkordjaként  közreműködött  a vártemplomi istentiszteleten  ft. Papp Géza püspök , és az ezt követő református temetői koszorúzáson  Bod Károly, Csáky Károly, Tőkés Béla

A találkozó megszervezésében segítségünkre volt: Bálint István, Székely Emese és Horváth Gabriella iskol igazgatók, a tanárok és a lelkes diákok, a Collegium Alapítvány (Szalkay József), a Juventus 90 Diákegyesület és a média.

 

A  Világtalálkozók  közötti  időszakban számtalan állandó jellegű és alkalomszerű rendezvényt szerveztünk illetve azokon képviseltük iskolánkat, diáktársainkat. Néhányat felsorolnánk:

 • évente - december 15-én - ünnepi megemlékezés Bolyai János születésére, ez alkalommal történik a Bodor Miklós kémia-díj és a Száva Dániel biológia- díj kiosztása a legjobb eredményeket elért diákoknak
 • évente az érettségi találkozókon résztvevő volt-diákok ünnepi köszöntésének megszervezése
 • az iskola évzáró ünnepélyén rendszeresen ünnepi köszöntőt mond az ÖBK elnöke, és díjakkal jutalmazzuk az arra érdemes diákokat, a Győrfy-díj átadására ekkor kerül sor
 • közreműködés az iskola levéltárának rendbetételénél
 • minden év november 3-án ünnepi megemlékezés a Pszeudoszféra köztéri emlékműnél
 • évente november 16-án iskolánk névadó ünnepélyének megszervezése :1956-ban a Kozma Béla és Pálffy Antal által javasolt BOLYAI FARKAS név felkerült iskolánk homlokzatára
 • részvétel május 4-én – Bolyai Farkas székfoglaló beszédének napján – a hagyományos iskola-napok rendezvénysorozat megnyitó ünnepélyén
 • diákcsoportok irányítása tanári sírok gondozása érdekében
 • halottak napján közös gyertyagyújtás, koszorúzás a Bolyaiak sírjánál és az elhunyt diákok , tanárok kopjafájánál
 • megemlékezés Lukinics József 1848-as szabadságharcos sírjánál
 • az iskola főbejáratánál elhelyezett 3 múzeumi tárló gondozása
 • érettségi tablók javítása, rendbetétele (Szabó László)
 • a tanári arckép-csarnok bővítése : Márkos Ferenc, iskolánk volt tanára, jelenleg Amerikában élő festőművész által készített tanári arcképek ünnepélyes átadásának megszervezése
 • díszelőadások szervezése: emlékezés néhai jeles tanárainkra – könyvjelzők, ismertető szórólapok szerkesztése : Bolyai Farkas, Bolyai János, Pálffy Antal, Kozma Béla, Horváth Andor ,Kirsch Márta, Kiss Elemér, Fülöp György
 • tavasszal teadélután az iskola nyugdíjas tanárai tiszteletére
 • újabb Bolyai emlékművek állításán való részvétel és támogatás : Bolyai János eredeti sírját jelölő kopjafa felavatása. a Vársétányon a Bolyai János családiházát jelölő emléktábla elhelyezése (Bandi Árpád irányításával)
 • Bólyán Bolyai Farkas és Bolyai János szobrainak avatása, a Bolyai-múzeum és a romos Bolyai-kastéy megtekintése
 • látogatás a Sárospataki Református Kollégiumba és a hires Rákóczi-várba
 • könyvbemutatókon való részvétel
 • részvétel nemzeti közösségünk különböző kulturális, tudományos és társadalmi eseményein

Az eddigi biztató sikerek ellenére az Öregdiákok Baráti Köre munkájának kiteljesedése elképzelhetetlen újabb és újabb, fiatalos lendületű volt-diákok tevékeny hozzájárulása, szellemi, erkölcsi és anyagi támogatása nélkül.

Most a VI. BOLYAIS VILÁGTALÁLKOZÓ előestéjén ebben a koherens többszólamúságban a lelki rezdülések, talán, egy zászló alá tömörítenek minket, akik felelősséget érzünk a jövő ifjúságáért, nemzeti értékeink , hagyományaink megőrzéséért és Jövőt-építő terveink megvalósulásáért.

 

Összeállította:

 

Buksa Éva-Mária

Balás Árpád