Gondolatok egy 65 éves érettségi találkozóról

 

Nemrég, június utolsó hétvégéjén a Református Kollégium-Bolyai Farkas Líceum harangszóval hirdette, hogy tisztelettel és szeretettel öleli keblére és köszönti a 65 évvel ezelőtt elballagó öregdiákjait.  Ezek a volt diákok még a hajdani Református Kollégiumban kezdték tanulmányaikat. 1949-ben 76-on végeztek, jelenleg 19-en élnek, 8-an mondtak jelent a névsorolvasáson, 7-en igazolt hiányzok voltak, 4 diáktársukról nem sikerült kapcsolatot teremteni. A találkozó szervezői: Szabó László és Szabó András szívvel és lélekkel szervezték meg, készítették elő a találkozás ünnepi pillanatait. Külön köszönet illeti meg őket.

Az ünnepi program keretében a találkozó résztvevőit köszöntötte, a Bolyai Farkas Líceum igazgatója, Bálint István, a Református Kollégium igazgatója Benedek Zsolt, Enyedi Csaba lelkésztanár és Hajlák Attila plébános, valamint az Öregdiákok Baráti Köre nevében Kirsch Attila elnök.

A program része volt az emlékképek készítése, koszorúzás a Bolyaiak szobránál, osztályfőnöki óra, kötetlen beszélgetések, valamint az ünnepi ebéd.

 Az ünnepi találkozó  tükrözte mindazokat a felemelő pillanatok sokaságát, melyben a visszaemlékezések során sikerült megnyitni az iskolai emléktárakat, iskolai élményeket, a hajdani diákkor sok sok apró   fontos pillanatát.

 Jó volt találkozni és megosztani egymással az élet örömeit, bánatait, a sikereket és kudarcokat.

Így valósult meg a Tegnap és Ma, a Ma és Holnap, a Múlt és Jelen kézfogása, melyben megtestesült az a szellemi-lelki állandó, amelyet az ősi iskola plántált egykori tanítványaiba.

Ezáltal a találkozó mindnyájuknak lelki-erkölcsi-emberi   energiaforrást jelentett. 

Kirsch Attila

 Marosvásárhely, 2014. július 3.